uvádí...
16. logistické fórum LOG-IN, 21. listopadu 2019

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice – AFI

chairman

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice – AFI

chairman