uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Marpex

Hlavný sponzor online fóra

VITAJTE NA NAŠOM STÁNKU

Oblasť pôsobenia:

  • Dodávky komponentov (náhradných dielov) z oblasti priemyselnej automatizácie
  • Inovácia a modernizácia existujúcich technologických liniek
  • Dodávky nových technologických riešení pre oblasť výroby, montáže a logistiky – Pick to Light, RFID, Call for parts a iné aplikácie bezdrôtového prenosu signálov
  • 3D skenovanie vnútorných priestorov

www.marpex.sk

Pokiaľ budete mať chuť sa s nami spojiť aj po skončení fóra LOG-IN 2021, prosím, kontaktujte nás:

Ing. Marián Osúch ml.
konateľ

Tel.: +421 903 214 610
mosuch@marpex.sk