uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

O akci

Kde se setkávají skuteční logističtí profesionálové...

ČESKO-SLOVENSKÉ ONLINE FÓRUM LOG-IN

Fórum LOG-IN je původní součástí celoročního multikanálového projektu LOG-IN vytvořeného pro podporu inovací v logistice v České republice. Cílem fóra, které se konalo poprvé v roce 2004, je zacílit pozornost na nejinovativnější řešení, projekty a produkty na českém logistickém trhu a tím inspirovat profesionály v oboru k inovaci logistiky v jejich podnicích.

V současné době není bohužel možné uspořádat fyzické akce, ale logistický trh stále potřebuje inspiraci. Proto i fórum LOG-IN inovuje a uskuteční se v květnu jako Česko-slovenské online fórum inovace v logistice.

Na co se můžete těšit na fóru LOG-IN?

PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA INOVACE

Cílem fóra LOG-IN od jeho vzniku je inspirovat české a slovenské logistické profesionály k inovacím s cílem zefektivnění logistiky jejich firem. Tato potřeba inovovat se během pandemie jen posílila, a proto vám nabídneme plnou inspiraci pro vaši logistiku.

 

INSPIRUJÍCÍ ŘEČNÍCI

Řečníci nás inspirují ke zlepšení, hledání nových způsobů, jak se dívat na každodenní problémy, inovovat a zefektivnit naše logistické procesy. Navzdory tomu, že je fórum LOG-IN online, nabídne věrnou své tradici inspirativní hlavní projev, který zahájí konferenci správnou nohou.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Případové studie byly páteří projektu LOG-IN od samého počátku. Nejlepší způsob, jak se naučit inovovat ve vlastních společnostech, je slyšet, jak dodavatelé a klienti realizovali své vlastní projekty a jaké byly výsledky těchto projektů. Nejlepší případové studie z logistiky naleznete vždy v LOG-IN.

INOVATIVNÍ PRODUKTY A SLUŽBY

Někdy jsou produkty a služby tak inovativní, že ještě nebyly vyzkoušeny na trhu. To neznamená, že si nezaslouží být zdůrazněni. Právě naopak, fórum LOG-IN je ideálním místem, kde se můžete zaměřili na inovativní produkty a služby, které budou mít brzy dopad na logistický trh.

 

PANELOVÉ DISKUZE

Klíčovou součástí každého logistického setkání je diskuze, což platí i pro fórum LOG-IN. Aby inovace ve společnostech vzkvétaly, je třeba diskutovat a debatovat o některých horkých tématech. Fórum LOG-IN sdružuje přední jména v české a slovenské logistice a poskytuje jim platformu pro diskusi o hlavních otázkách ovlivňujících logistické trhy.

TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA

Zatímco zbytek projektu LOG-IN (web, newsletter, ročenka) již léta obsahuje ty nejlepší inovace z České republiky a Slovenska dohromady, fóra LOG-IN (16 fór se konalo v Praze a 13 v Bratislavě) byla dosud oddělena. Hlavní výhodou on-line fóra je, že obě fóra mohou být sloučena, což umožňuje zdůraznit ze samostatných studií v Praze a Bratislavě to nejlepší v logistických inovacích z obou zemí během jednoho dne.

STOVKY LOGISTICKÝCH PROFESIONÁLŮ ONLINE

Mít online fórum LOG-IN znamená, že se na sledování může naladit mnohem více lidí, než by se mohlo zúčastnit osobně. Touha po inspiraci, informacích a diskusi je v tuto chvíli extrémně vysoká, proto očekáváme, že stovky logistických profesionálů z České republiky i Slovenska si vyhradí čas ze svých nabitých plánů a připojí se k nám online na LOG-IN.

INTERAKCE S ŘEČNÍKY PŘES SLIDO

Abychom byli plně informováni a inspirováni, je často nutné klást otázky řečníkům a diskutovat o jejich inovativních řešeních na místě. To je samozřejmě možné i během online fóra díky technologii, jako je Slido, která umožňuje účastníkům klást otázky řečníků prostřednictvím aplikace, které pak moderátor přečte mluvčímu. A aby byla úroveň interakce vysoká, pravidelné kvízy a ankety svedou účastníky také dohromady.

VIRTUÁLNÍ STÁNKY

Vytváření sítí je jednou z nejsilnějších částí osobního fóra. I když nic nemůže nahradit sílu potřesení rukou a osobní diskuse, fórum LOG-IN udělá, co je v jeho silách, aby duplikovalo zážitek tím, že nabídne virtuální setkání mezi účastníky a partnery fóra. Zástupci partnerských společností budou k dispozici po celý den na svých virtuálních stáncích.

CHCETE ZÍSKAT PLNOU DÁVKU INSPIRACE PRO LOGISTIKU VAŠÍ SPOLEČNOSTI?

LOG-IN
Děkujeme partnerům minulého fóra a těšíme se, až uvítáme do jejich řad nové