uvádí...
17. logistické fórum LOG-IN, 25. listopadu 2020, Praha

Program 2019

Aktuální témata, top přednášející
Konferenční den
21. 11. 2019
8:00 – 9:00

Registrace

Úvodní slovo fóra

.

Robert Sgariboldi, 108 AGENCY
Jakub Holec, 108 AGENCY
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group
Petr Neckař, ATOZ Logistics
9:00 – 18:00

Odborný program

9 hodin případových studií, inovací a inspirativních přednášek

Inovace v businesse

Společnost ADLER Czech zahájila v září v rámci svého logistického centra v areálu Contera Park Ostrava City provoz v republice jednoznačně nejmodernějšího hybridního fotovoltaického systému s akumulací do baterií. Kombinace 947 fotovoltaických panelů na střeše a plášti objektu s velkokapacitní baterií a kogeneračními jednotkami zajistí téměř stoprocentní potřebu elektrické energie celého objektu. Spolu s tím zabezpečí také nabíjení vysokozdvižných vozíků a elektromobilu. Projekt je součástí nastavené strategie společenské odpovědnosti firmy s cílem snižování její uhlíkové stopy.

Unikátnost inovace systému spočívá nejen v kombinaci s  kogeneračními jednotkami, ale především v jeho možnosti samostatného řízení nejen v závislosti na aktuálním počasí, ale i prediktivně dle předpovědi povětrnostních podmínek. Kapacitu baterií je možné softwarově řídit v závislosti na aktuálním využití a požadavcích provozu.

Martin Hausenblas

Distribuce piva v digitální době

Z Prazdroje dodáváme naše značky napřímo téměř 40 000 provozovnám v Čechách a na Slovensku. V posledních třech letech jsme transformovali systém řízení naši zákaznické distribuce z 20. do 21. století. Naše nová mobilní platforma představuje výrazný krok dopředu pro naše zákazníky, pro naše dopravce i pro nás. Naše mobilní aplikace zrychlila a zjednodušila práci řidičů a v kombinaci s naši Control Tower nám současně dává možnost sledovat stav dodávek v reálném čase. Do budoucna nám naše mobilní platforma dává radu dalších možností, které plánujeme dále rozvíjet. Na konferenci chceme představit naši cestu k digitalizované distribuci, dosažené přínosy a zároveň výzvy a příležitosti do budoucna.

Marek Prach, Plzeňský Prazdroj
Tomáš Sedláček, Plzeňský Prazdroj
Denis Milfait, Plzeňský Prazdroj
10:30 – 11:00

Dopolední kávová přestávka

Moderní váhové technologie aneb internet věcí v praxi

Aplikace moderních váhových technologií v montážních provozech. Jednou takovou technologií je Ii SmartLocker, který chytře využívá plně automatickou váhovou technologii pro kontrolu odběrů a zároveň automatický monitoring skladu a objednávání. Služba SCS (neboli konsolidace dodavatelů) integruje libovolný počet dodavatelů do jednoho systému a tím velmi zeštíhluje logistické procesy ve firmách.

Tomáš Pelikán, Bossard CZ

Preventivní a promptní servis vozíků s přípravou na dálku? Systém správy flotily a servisní platforma zvyšují efektivitu provozu

Technologie správy flotily I_Site umožňuje propojení a monitorování vozíků (kategorie tzv. Smart Trucks). Získaná data a jejich soustavná diagnostika pozitivně ovlivňuje klíčové manipulační operace, jejich bezpečnost a efektivnost. Prostřednictvím plné kontroly nad vozíky a jejich obsluhou odstraňuje plýtvání zdroji a snižuje provozní náklady. Díky vybavení chytrých vozíků a možnosti propojení s novou servisní platformou T-Stream, resp. se shromažďovanými informacemi tzv. „big data“, je umožněna přesná reakce na akutní servisní případy nebo plánována prediktivní údržba. Preventivní servis na dálku znamená další zásadní krok k zajištění maximální spolehlivosti a disponibility vozíků, což je klíčový požadavek mnoha významných zákazníků bez ohledu na rozsah a náročnost provozu.

Petr Panáček, Toyota Material Handling
Jakub Lochman, Toyota Material Handling

Udržitelnost na míru: výstavba oceňovaného distribučního centra od tendru po předání

Když nová budova 3 v Prologis Park Prague-Airport letos v květnu získala nejvyšší možné hodnocení „Outstanding“ v rámci akreditace udržitelnosti BREEAM, jednalo se o potvrzení toho, že se jedná o skutečně výjimečný projekt. Vznikla na základě úzké spolupráce týmů developera logistických nemovitostí Prologis a společnosti EYELEVEL, jež se zabývá navrhováním a vybavováním značkových prodejen a pro niž bylo 70 % plochy budovy na míru určeno: Za účelem sloučit svá dvě stávající distribuční centra do jednoho vypsal EYELEVEL výběrové řízení na dodavatele komplexního řešení. Striktní kritéria na lokalitu, kvalitu a infrastrukturu budovy, její dostupnost pro zaměstnance i udržitelnost splnil právě Prologis. Zákazníkovi předal moderní budovu, která vyrostla s ohledem na specifika podnikání EYELEVEL, pohodlí zaměstnanců společnosti i na životní prostředí. Procesem jejího vzniku od tendru přes přípravu projektu a výstavbu po odevzdání – završeným prestižním uznáním BREEAM – vás provedou Michal Vrba, viceprezident pro projektový management Prologis ve střední a východní Evropě, a Martin Katzer, Operations Director společnosti EYELEVEL pro region EMEA.

Michal Vrba, Prologis

Inovace v logistice a in-store marketingu propojené do jediné čtvrtpalety

Jan Kočárek, generální ředitel společnosti CHEP CZ&SK (s hlavním předmětem podnikání: outsourcingové služby pronájmu palet z vlastního fondu) vás provede cestou vývoje 100 % recyklovatelné plastové displejové 1/4 palety. Dozvíte se, jak je do jedné přepravní platformy možné zkombinovat úspory v logistice, vizuálně atraktivní prezentaci značek a zároveň jako firma přispívat k čistému životnímu prostředí. Doplňte si svůj slovník o inovační témata jako např. dvojité stohování, proximity marketing či pooling palet.

Jan Kočárek, CHEP CZ&SK

Představení Ocenění LOG-IN očima garantů

Součástí projektu LOG-IN je i soutěžní ocenění. Každá kategorie Ocenění LOG-IN má svého garanta – fachmana ve svém oboru. Kdo podpořil druhý ročník soutěže o nejlepší logistické inovace?

  • kategorie Projektová inovace roku – Oldřich Petránek, nezávislý logistický poradce
  • kategorie Fachman roku – Miroslava Jechoux, prezidentka Klubu logistických manažerů
  • kategorie Technická a technologická inovace roku – Filip Plevač, expert na digitalizaci
  • kategorie Inovace v logistických realitách – Jakub Holec, jednatel a výkonný ředitel společnosti 108 AGENCY
Robert Sgariboldi, 108 AGENCY
Oldřich Petránek, Inlogistics
Miroslava Jechoux, Klub logistických manažerů
Filip Plevač
Jakub Holec, 108 AGENCY
12:30 – 14:00

Oběd a BizLOG

Věnujte 10 minut získání nového obchodního kontaktu! Zúčastněte se organizovaných setkání mezi partnery fóra a účastníky, které proběhnou během polední přestávky.

Jak transformace dat pomáhá zvýšit důvěru spotřebitelů

Jim Dickson popíše cestu, kterou se britský maloobchodní průmysl vydal na podporu dnešního připojeného spotřebitele a dodal jednotný zdroj důvěryhodných relevantních údajů o produktu pro dnešek, zítra a do digitální budoucnosti.

Jim Dickson, GS1 UK

První živá hala na světě

Jsme svědky klimatické změny, která je přičítána zejména emisím skleníkových plynů. Se zvýšením průměrných teplot však souvisí také další antropogenní činnost, která má dopad na retenci vody v krajině. Stavebnictví i zemědělství má za následek změnu odtokových a zasakovacích poměrů. Na území České republiky dochází denně k zástavbě 10 ha půdy. Voda z těchto míst je odváděna do vodotečí a tedy mimo naše území. S rozšiřující se zástavbou ubývá vegetace, která díky transpiraci a odparu vody funguje jako chladič a přispívá k fungování krátkého vodního cyklu. Celý problém se takto prohlubuje. Jako jedno z možných opatření v urbanizovaném prostoru se nabízí zelené střechy a fasády…

Rostislav Dvořák, LIKO-S

Přesné a rychlé skladování jako výhoda v e-commerce

Více než kdy dříve hraje důležitou roli v e-commerce prostředí výkon a správné nastavení skladových procesů. Nejde jen o přehled nad skladovými položkami, ale také o rychlost expedice, efektivní příjem vratek či mít správně nastavený odměňovací systém pro zaměstnance ve skladu. Případová studie ukáže, jak probíhala optimalizace těchto procesů a celková proměna skladování ve společnosti Aktin a jakých přínosů lze nasazením cloudového WMS řešení dosáhnout.

Miroslav Králík, Aktin
Tomáš Kormaňák, GRiT

Digitální dvojčata a inteligentní řízení logistiky

Digitální dvojčata patří v současnosti mezi top technologické trendy digitální transformace a automatizace. Rozsáhlá škála nástrojů a funkcionality, kterými tato technologie disponuje, nachází uplatnění při digitalizaci logistiky, optimalizaci dodavatelského řetězce, ale i při dynamickém a autonomním řízení logistických procesů. Případové studie představí praktické nasazení technologie digitálních dvojčat při vnitropodnikovém zásobování a agilním řízení materiálových toků.

Peter Bílik, ANASOFT

Recept, jak inovovat díky partnerstvím

Filip Dřímalka, odborník na digitální transformaci společností se zaměřením na inovace a budování digitálních kompetencí, prozradí, jaké jsou technologické trendy, které mění tvář logistiky, jak také rozpoznat ty, které vám mohou pomoci přinést užitek, dále jak si vybudovat kompetenci s nimi pracovat. Představí technologie, které můžete využít už dnes, i ty, o kterých se ještě nemluví, ale brzy bude, stejně jako největší příležitosti v oblasti technologických partnerství. Zajímá vás, jak úspěšně inovovat? Jak motivovat zaměstnance k tomu, aby se nad inovacemi zamýšleli a přicházeli s nápady? Proč je někdy dobré spojit se s konkurencí? Jak navazovat partnerství se startupy a technologickými firmami?

Shlédněte videopozvánku na fórum LOG-IN od Filipa Dřímalky!

Filip Dřímalka, Digiskills.cz
16:00 – 16:30

Odpolední kávová přestávka

Efektivní vnitropodniková logistika

Zvyšování efektivity se týká všech oblastí firmy, logistiku nevyjímaje. V případové studii vám ukážeme, co jsme řešili při zavádění autonomního vozíku na distribuci palet po výrobní hale a jakého efektu jsme dosáhli.

Petr Kuchyňa, KIEKERT-CS

Panelová diskuze

Od Průmyslu 3.0 k Průmyslu 4.0. A ještě dál…

Český průmysl prochází zásadní proměnou a logistika jako servisní sféra nemůže stát stranou. Automatizace v mnoha firmách funguje ve výrobní i logistické sféře poměrně dobře. Nyní nadešel čas fúze výrobních a logistických operací. A také čas propojování jednotlivých strojů, výrobků, komponent, softwaru a třeba i lidí…, přičemž životodárnou „tekutinou“ tohoto procesu jsou data. Obraz digitálních továren a digitální logistiky nemusí být příliš vzdálený. Osobnosti logistiky budou diskutovat o aktuálním směru a vývoji skladové a intralogistické techniky a technologie, o problematice internetu věcí a big dat nebo o úloze člověka v robotizovaných výrobách. A možná také o budoucnosti, která spočívá v umělé inteligenci či hlubokém propojení strojů a člověka. Kromě automatizace se zaměří i na to, co popisované změny budou znamenat pro development.

Pavel Osička, Linde Material Handling
Pavel Pánek, Budějovický Budvar
Marek Cvačka, ESA logistika
Rudolf Žůrek, 108 AGENCY
Filip Plevač
Jakub Kodr, CTP
18:00 – 19:00

Galavečer logistické inovace

Letos znovu je součástí fóra také Galavečer logistické inovace a udílení Ocenění LOG-IN 2019! Soutěž ocení ty nejlepší inovace a inovátory za uplynulý rok. Letošní galavečer bude moderovat známá česká televizní osobnost, Laďka Něrgešová.

→ A kdo bude vítězem letošních cen? To je na vás, logistických profesionálech na trhu. HLASUJTE proto pro nejinovativnější produkty a projekty a pomozte  rozhodnout, kdo si letos odnese cenu.

19:00 – 23:00

Logistický Business Mixer

Stále populární Logistický Business Mixer je ideálním místem pro navázání nových obchodních kontaktů a posílení stávajících. Součástí akce je večeře formou bufetu, živá hudba, osvěžující nápoje a hry a soutěže, které hosty pobaví a usnadní jejich propojení.