uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Registrace

Partner, speaker

Informace k registraci:

  • Pro účast na akci je potřebné se předem zaregistrovat vyplněním registračního formuláře. Je nutná registrace každého účastníka.
  • Každý účastník ručí za správnost uvedených registračních údajů a výběr skupiny účastníků, do níž spadá. V případě, že se registruje v nesprávné kategorii, je organizátor oprávněn vystavit fakturu na doplatek částky, která odpovídá vstupnému pro skupinu účastníků, do níž se měl podle zaměření firmy, kterou zastupuje, registrovat. V případě pochybností o správnosti kategorie kontaktujte organizátora.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.
  • Partner, řečník: VSTUP ZDARMA
  • Počet účastníků, kteří mají vstup zdarma, závisí na typu partnerství dané společnosti.

Fakturační adresa

V případě, že administrativu ohledně registrace bude zpracovávat někdo jiný, uveďte, prosím, kontakt do poznámky.

Kontaktní adresa

Před registrací se prosím seznamte s informacemi o zpracování osobních údajů (je třeba odscrolovat celý text).

Informace o zpracování osobních údajů

1. Kdo je správcem a zpracovatelem údajů
Správcem vámi poskytnutých osobních údajů je divize ATOZ Logistics společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., se sídlem Holečkova 29, Praha 5, IČO: 48117706, která je organizátorem fóra LOG-IN. Naše společnost se zabývá organizací odborných obchodních konferenčních akcí a dalších setkání zástupců společností z různých oborů(dále jen akce), vydáváním odborných časopisů, provozováním informačních webových portálů a dalších aktivit B2B marketingu.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme
V případě, že se registrujete na naši akci, poskytujete nám v rámci registrace, případně přímo na akci, některé osobní údaje. Jedná se o základní kontaktní údaje: vaše jméno a příjmení, váš pracovní telefon, e-mailová adresa a pracovní pozice ve spojení s firmou, kterou na akci zastupujete a pod jejíž hlavičkou jste se registrovali. Krom toho evidujeme, které naše akce jste navštívili, zda odebíráte některý z našich časopisů či zda odebíráte některý z našich informačních newsletterů. Na akci také pořizujeme obrazové záznamy a videozáznamy, a je tak možné, že se na některém ze záběrů objevíte. Vaše jméno, pozici a název společnosti nahrajeme do aplikace akce.

3. K čemu údaje potřebujeme a co s nimi děláme
Vaše údaje potřebujeme proto, abychom s vámi mohli komunikovat ohledně vaší účasti na akci a abychom vám mohli vytvořit nejlepší možné podmínky pro to, aby pro vás akce byla co nejúspěšnější jak v informační, tak v obchodní rovině. V této snaze nám pomáhají partneři akce, kteří společně s námi hledají možnosti, jak konkrétním účastníkům akce pomoci zvýšit jejich obchodní potenciál. Proto musejí mít i oni k dispozici vaše kontaktní údaje. Díky tomu vás mohou jak v průběhu akce, tak i bezprostředně po ní kontaktovat s konkrétním návrhem spolupráce s firmou, kterou na akci zastupujete. Účastí na akci vám přitom nevzniká žádná povinnost realizovat obchodní spolupráci s partnery akce – to je zcela na vašem svobodném rozhodnutí. Seznam partnerů akce naleznete zde.
O akci samotné informujeme reportážemi odbornou veřejnost, a tak na ní pořizujeme fotografie a případně i krátká reportážní videa. Ty, jež nejlépe dokládají, jaká akce opravdu byla, uveřejňujeme v našich odborných časopisech, na našich informačních portálech, na webu akce, na kterou se registrujete, i na profilech akce na sociálních sítích Facebook a LinkedIn. A samozřejmě o akci vydáváme oficiální tiskovou zprávu, kterou posíláme vybraným médiím. K ní některé fotky připojujeme. Uveřejněním vám nevzniká právo na honorář.
Údaje také uchováváme proto, abychom vás mohli pozvat na stejně zaměřené akce i v budoucnu. Zvaní realizujeme e-mailem a/nebo telefonicky. Je také možné, že vás oslovíme s nabídkou na zapojení se do některého z našich budoucích projektů, pakliže budeme přesvědčeni, že by to pro vás mohlo mít obchodní nebo informační přínos.
Osobní údaje můžeme takto zpracovávat, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo zájmů našich partnerů. Bez popsaného zpracování bychom nemohli naše akce pořádat a připravovat odborné časopisy, ve kterých uveřejňujeme celou řadu odborných článků.
Vaše údaje potřebujeme, abychom se mohli nadále rozvíjet a nabízet vám stále dokonalejší produkty. Bez jejich poskytování byste i vy přišli o možnost navazovat obchodní kontakty a rozvíjet své obchodní dovednosti. Naše aktivity jsou spojené čistě s vašimi obchodními aktivitami, proto vaše údaje nikdy nebudou použity pro to, aby vám byly nabízeny produkty pro vaše soukromé užití.

4. Doba zpracování osobních údajů
Poskytnuté údaje zpracováváme po dobu pěti let po skončení akce. Pokud se přihlásíte na některou z dalších akcí, pak znovu poběží pětiletá lhůta pro zpracování údajů. Ovšem partneři akce mají povinnost všechny poskytnuté osobní údaje smazat nejpozději do jednoho roku po akci. Aby na to nezapomněli, pro jistotu je k tomu patřičně vyzveme. Déle budou smět vaše osobní údaje zpracovávat jen v případě, že k tomu přímo jim udělíte souhlas nebo pokud pro to vznikne nějaký jiný právní základ, například uzavřený obchod mezi vámi a daným partnerem akce.

5. Odkud bereme osobní údaje a jejich aktualizace
Zpracováváme osobní údaje, které jsme od vás obdrželi při registraci či které jste nám poskytli na samotné akci. Sledujeme také, zda jste registrován(a) k odběru newsletterů a zda odebíráte některý z našich časopisů. Také je možné, že vaši tvář zachytil objektiv fotoaparátu nebo kamery v průběhu akce.
Naší snahou je, aby údaje, které uchováváme, byly aktuální. Proto vás žádáme, abyste nás informovali v případě, že dojde ke změně některého z vámi poskytnutých údajů, nebo dokonce pokud již nebudete v registraci uvedenou firmu zastupovat. Kontaktujte nás prosím buď přes formulář v patičce www.atoz.cz, nebo e-mailem na adresu distribuce@atoz.cz.

6. Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům
Údaje zpracováváme zejména uvnitř naší firmy. Dbáme přitom na to, aby k osobním údajům měli přístup jen ti zaměstnanci, kteří to potřebují k výkonu své práce. Využíváme na to řízení přístupu k jednotlivým souborům, zaheslované soubory a další technická a organizační opatření.
Pro to, aby akce byla co nejlepší a pro vás obchodně a informačně co nejúspěšnější, využíváme pomoci specialistů – eventových manažerů. Pro účely organizace akce má v takovém případě přístup k osobním údajům i daný eventový manažer, čímž se stává zpracovatelem.
Abyste z akce, jíž se hodláte zúčastnit, vytěžili maximální obchodní potenciál, registrační údaje mají k dispozici také partneři akce. Partneři se tak stávají zpracovateli. (Seznam partnerů naleznete zde.) Před přijetím kontaktního seznamu jsou povinni se písemně zavázat, že s kontakty budou nakládat v souladu s obchodním duchem a smyslem akce v zájmu rozvoje obchodu a podnikání účastníků.
V případě zasílání tiskovin pak k jejich distribuci využíváme specializované distribuční společnosti. K zajištění samotné distribuce jim musíme předat vaše jméno a příjmení, název společnosti a její adresu.
Všichni zpracovatelé osobních údajů musí zajistit, že s údaji budou nakládat v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů.

7. Vaše práva jakožto subjektu údajů
Platná legislativa vám dává právo na přístup k námi zpracovávaným údajům o vás – můžete nás kdykoliv požádat, abychom předložili, jaké údaje o vás spravujeme. Stejně tak máte právo požadovat výmaz dat, jejich změnu, omezit jejich zpracování či vznést námitku proti jejich zpracování. Pokud však dojde k některému z výše uvedených zásahů do zpracování vašich osobních údajů, může se podle charakteru změny stát, že vám nebudeme moci poskytnout službu, kterou byste rádi využívali.
Za účelem uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte buď přes formulář v patičce www.atoz.cz, nebo e-mailem na adresu distribuce@atoz.cz – vyjdeme vám maximálně vstříc.

Cena celkem: 0 Kč bez DPH

Nejprve se prosím seznamte s informacemi o zpracování osobních údajů (odscrolujte text). Následně budete moci pokračovat na registrační formulář.