uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Maximalizace efektivity intralogistiky díky inovativnímu vysokohustotnímu skladování

13. 5. 2021
11:00 – 11:15
Inovace z Prahy

Maximalizace efektivity intralogistiky díky inovativnímu vysokohustotnímu skladování

Chcete zvýšit efektivitu své intralogistiky? Plně či poloautomatizované sklady mohou mít hodně podob, ne vše však automaticky přináší zvýšení efektivity, rychlou návratnost a úspory provozních nákladů. Při plánování polo nebo automatizovaných skladů je nutné věnovat maximální pozornost zadání. Chyby se mohou vymstít nejen finančně, ale i tím, že systém neposkytne výkony, které se od něj očekávají. Vždy záleží na konkrétních potřebách skladování, typu manipulovaných jednotek a celkovém správném nastavení technologií a procesů. Mezi inovativní efektivní řešení patří například Atlas 2D od společnosti STOW. Jedná se o zaskladňovací a vyskladňovací systém pro blokové skladování v kanálech. 2D radioshuttle dokáže sám měnit svojí polohu v rámci podlaží na základě příkazů z WMS systému. Jaké konkrétní přínosy může mít tento systém pro vaši intralogistiku? Kde všude může přinést vysokou efektivitu a úspory?