uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Myšlení 4.0 a logistika

13. 5. 2021
9:10 – 9:40
Inspirace z Prahy

Myšlení 4.0 a logistika

V příspěvku bude ukázáno, jak internet a koncept Průmyslu 4.0 ve spojení s umělou inteligencí mění nepozorovaně způsob myšlení a uvažování lidí, jak postupně navozují přirozené změny nejen v organizaci výroby, ale i v energetice, dopravě, logistice a v dalších oblastech. Konkrétně v logistice se postupně prosazuje multiagentní optimalizace přepravy, používání autonomních transportních vozidel či rekonfigurovatelných přepravníků i využívání inteligentních robotů při manipulaci ve skladech. Velmi zajímavým tématem jsou otázky spolupráce člověka a kolaborativního robota ve skladovém hospodářství i způsoby učení robotů (teach-in, z videosekvencí nebo tzv. transfer learning). Budou zmíněny výsledky výzkumu v rámci CIIRC ČVUT.