uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Od výdeje nástrojů po expedici: Využití automatizovaných skladových systémů ve firmě Adoz

13. 5. 2021
14:30 – 14:50
Případová studie z Prahy

Od výdeje nástrojů po expedici: Využití automatizovaných skladových systémů ve firmě Adoz

Případová studie se věnuje komplexnímu řešení s použitím automatizovaných skladových systémů ve firmě Adoz. Přednáška bude zaměřena především na praktickou ukázku variability a flexibility ASRS (Automated Storage & Retrieval System), na možnosti softwarového propojení a výhody, které toto řešení přináší v konkrétních aplikacích. Posluchači budou moci zhodnotit projekt na základě zkušeností z reálného provozu a vyslechnout si názor a postřehy zákazníka na proces zavedení automatizace.