uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Jakub Holec, 108 AGENCY

CEO

Jakub Holec, 108 AGENCY

CEO

Jakub je majitelem a výkonným ředitelem 108 AGENCY. Firmu založil v roce 2009 a osobně se podílí na řadě významných transakcích. Jakubovou starostí je hlavně rozvoj celé “stoosmičky” a budování vztahů s partnery. Firmu se rozhodl založit, protože chtěl na českém trhu vidět společnost, která bude moci stavět na dokonalé znalosti českého trhu. Věří v individuální přístup ke klientům a myšlení „out of the box“. Je přesvědčen, že tento způsob uvažování dlouhodobě zajišťuje 108 AGENCY konkurenční výhodu. 

Úvodní slovo

9:00 – 9:10

Představení Ocenění LOG-IN očima garantů

12:15 – 12:30
upoutávka