uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Jakub Lochman, Toyota Material Handling

specialista T-Stream

Jakub Lochman, Toyota Material Handling

specialista T-Stream

Preventivní a promptní servis vozíků s přípravou na dálku? Systém správy flotily a servisní platforma zvyšují efektivitu provozu

11:15 – 11:30
Inovace