uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Jakub Pelikán, Mountpark

Development Director, Central Europe

Jakub Pelikán, Mountpark

Development Director, Central Europe

Začal svoju kariéru ako priemyslový agent v JLL Praha. V roku 2004 začal pracovať v developmente priemyslových budov. Pracoval pre developerov ako sú Prologis, Goodman a P3, aby rozšíril ich portfóliá v Českej republike a na Slovensku. Do Mountparku nastúpil v roku 2019 ako riaditeľ pre rozvoj, ktorý zodpovedá za projekty naprieč strednou Európou.

Predstavenie spoločnosti: Mountpark Logistics EU Sarl je spojením, joint venture, spoločností USAA Realco-Europe Holdco, BV, holandskej dcérskej spoločnosti USAA Real Estate a Mountpark Finco Sarl (Mountpark). Mountpark Logistics EU bol založený k rozvoju logistických parkov naprieč Európou so zameraním na trhy vo Veľkej Británii, západnej a strednej Európe.

Panelová diskusia: Sklady v premenách času

9:55 – 10:45
Panelová diskusia z Bratislavy