uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Ján Franek, Heineken Slovensko

Logistics Director

Ján Franek, Heineken Slovensko

Logistics Director

Ján Franek je absolventom Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity v Nitre. Profesionálnu kariéru začínal ako zmenový majster v distribučnom sklade spoločnosti RAJO. Svoje zručnosti a získané skúsenosti naplno realizoval v spoločnosti DANONE, kde počas  siedmych rokov riadil oddelenie supply chain a množstvo kľúčových projektov v rámci SR a ČR. Pred nástupom do spoločnosti HEINEKEN Slovensko pracoval štyri roky ako riaditeľ logistiky a plánovania v spoločnosti HYZA, kde sa následne jeho činnosť rozšírila i o oblasť nákupu živej hydiny. Dnes pracuje ako riaditeľ logistiky a zákazníckeho servisu a jeho úlohou je implementácia „End To End“ princípov do každodenného života spoločnosti.

Panelová diskusia: Sklady v premenách času

9:55 – 10:45
Panelová diskusia z Bratislavy