uvádí...
16. logistické fórum LOG-IN, 21. listopadu 2019

Martin Kříbala, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Specialista pro koncepci dopravy

Martin Kříbala, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Specialista pro koncepci dopravy