uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Martina Le Gall Maláková, Industry Innovation Cluster

President

Martina Le Gall Maláková, Industry Innovation Cluster

President

Od roku 2002 riadi spoločnosť Electrik. V roku 2017 sa stala zakladajúcou členkou a tiež prezidentkou organizácie Industry Innovation Cluster (IIC). Cieľom IIC je vytvárať platformu pre užívanie a zdieľanie inovácií v priemysle v rámci digitálnej ekonomiky. Členmi organizácie zaujímajú témy ako smart industry, smart city, mobilita alebo umelá inteligencia. Martina Le Gall Malakov pôsobí v mnohých národných alebo medzinárodných organizáciách. Je členkou BIAC – Poradného výboru pre priemysel a obchod pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD); ďalej zasadá v Business Europe alebo v Republikovej únii zamestnávateľov. V rokoch 2015-2019 bola prezidentkou Francúzsko-slovenská obchodnej komory.

Inšpirácia s interakciou vytvára inováciu

13:00 – 13:30
inšpirácia z Bratislavy