uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Pavel Osička, Linde Material Handling

obchodní ředitel

Pavel Osička, Linde Material Handling

obchodní ředitel

Ing. Pavel Osička vystudoval v letech 1994–1999 strojní fakultu VUT Brno. V Linde Material Handling působí již téměř 20 let. Ve své pozici obchodního ředitele se podílí na dlouhodobých strategických záměrech společnosti, predikci vývojových trendů intralogistiky, vyhodnocování klíčových obchodních příležitostí a směřování budoucího produktového portfolia. Pavel Osička společně s týmem intralogistiky řeší komplexní skladové projekty zákazníků v návaznosti na Průmysl 4.0.

V oblasti Energy managementu řadu let se svým týmem realizuje pro zákazníky projekty, které sahají od úvodní energetické analýzy provozu, návrhu optimalizace, vlastního řešení energy managementu, zajištění servisu až po dlouhodobé vyhodnocování efektu řešení.

Pavel Osička je členem několika profesních organizací, jako je např. Česká logistická asociace, Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost.

Ve svém volném čase se Pavel Osička věnuje především své rodině. Relaxuje nejraději aktivně sportem a pobytem v přírodě. Jeho dlouholetou zálibou je vinařství a práce na vlastní vinici, kde nachází pro svou práci potřebný klid a inspiraci.

Panelová diskuze

17:00 – 18:00
Panelová diskuze