uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Petr Kuchyňa, KIEKERT-CS

Plant Operations Director

Petr Kuchyňa, KIEKERT-CS

Plant Operations Director

Petr Kuchyňa je ředitelem provozu závodu ve společnosti KIEKERT-CS od roku 2012. Je zodpovědný za divize výroby, logistiky a technologií (2400 podřízených zaměstnanců, 60 výrobních linek), plánování a dodržování rozpočtu pro provoz i investice, zvyšování efektivity výroby, snižování zásob a kvalita a včasnost dodávek zákazníkům. Rovněž dohlíží na rozvoj závodu včetně nových projektů, výstavby nových výrobních linek a výstavby nových výrobních hal pro společnost, která zaznamenala nárůst obratu z 215 mil € v roce 2012 na 400 mil € v roce 2018. Od roku 2008 pracuje v KIEKERT-CS a dříve pracoval jako manažer divize logistiky a vedoucí oddělení plánování materiálu. Před nástupem do společnosti KIEKERT-CS pracoval šest let ve společnosti Šmidberský Transport na různých pozicích, z nichž poslední byl provozním ředitelem.

Efektivní vnitropodniková logistika

16:30 – 17:00
Případová studie