uvádí...
17. logistické fórum LOG-IN, 25. listopadu 2020, Praha

Petr Panáček, Toyota Material Handling

Advisory Services Manager

Petr Panáček, Toyota Material Handling

Advisory Services Manager

Preventivní a promptní servis vozíků s přípravou na dálku? Systém správy flotily a servisní platforma zvyšují efektivitu provozu

11:15 – 11:30
Inovace