uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Petr Panáček, Toyota Material Handling

Advisory Services Manager

Petr Panáček, Toyota Material Handling

Advisory Services Manager

Preventivní a promptní servis vozíků s přípravou na dálku? Systém správy flotily a servisní platforma zvyšují efektivitu provozu

11:15 – 11:30
Inovace