uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

IPEC Group

Sponzor online fóra

VITAJTE NA NAŠOM STÁNKU

O IPEC Group

Obchodná značka IPEC Group patrí k významným poskytovateľom projektového manažmentu
v oblasti stavebníctva na Slovensku, ale i v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1993 zastrešovala svojimi spoločnosťami projekty s celkovou úžitkovou plochou vyše 800 tisíc m2
a hodnotou presahujúcou 500 mil. €.

Aktuálne realizuje výstavbu R&D Centra pre spoločnosť Mahle v Senici a na priľahlých pozemkoch pripravuje aj výstavbu novej (výrobnej) haly. V Senci, kde spoločnosť IPEC Group sídli, úspešne realizuje projekt prenájmu menších polyfunkčných priestorov v objekte D1 Center.

Novinkou v ponuke je logistická hala A v projekte D1 Business Park s platným stavebným povolením, ktorá sa nachádza v susedstve D1 Centra. Potenciálni nájomcovia tak môžu využiť reprezentatívne zázemie polyfunkčného centra a v prípade potreby aj zdieľaných služieb.

www.ipec-group.com

Pokiaľ budete mať chuť sa s nami spojiť aj po skončení fóra LOG-IN 2021, prosím, kontaktujte nás:

Šimon Sališ
leasing manažér

Tel.: +421 918 188 157
salis@ipec-group.com