uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Kasys

Partner projektu

VITAJTE NA NAŠOM STÁNKU

Firma je zameraná najmä na dosahovanie úspory skladových priestorov a zvyšovanie efektívnosti vychystávania materiálu u zákazníkov.

Pomáhame firmám taktiež s bezpečnosťou na pracoviskách použitím moderných pružných plastových zábran.

www.kasys.sk

Neprehliadnite naše video zo štúdie u zákazníka: Tu stlačiť

Pokiaľ budete mať chuť sa s nami spojiť aj po skončení fóra LOG-IN 2021, prosím, kontaktujte nás:

Ing. Rastislav Smolen
konateľ

Tel.: +421 904 619 923
rastislavsmolen@opo.sk