uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Mountpark

Hlavný sponzor online fóra

VÍTAJTE NA NAŠOM STÁNKU

Mountpark Logistics EU Sarl je spoločným podnikom USAA Realco-Europe Holdco, BV a Mountpark Finco Sarl (Mountpark). Podnik bol založený so zámerom rozvíjať logistické zariadenia naprieč Európou, so špeciálnym dôrazom na trh Veľkej Británie, západnej a strednej Európy.

www.mountpark.com

Pokiaľ budete mať chuť sa s nami spojiť aj po skončení fóra LOG-IN 2021, prosím, kontaktujte nás:

Jakub Pelikán
Development Director

Tel.: +420 725 436 222
jpelikan@mountpark.com