uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Aktivní systém ochrany před kolizemi mezi vozíky a obsluhou skladu-Linde Safety Guard

13. 5. 2021
15:40 – 15:55
Inovace z Prahy

Aktivní systém ochrany před kolizemi mezi vozíky a obsluhou skladu-Linde Safety Guard

Linde Safety Guard je inovativní systém, který napomáhá zvýšení bezpečnosti skladů tím, že včas rozpoznává nebezpečné přiblížení vozíků a obsluhy skladu. Širokopásmová mikrovlnná technologie zajišťuje dosah systému i za rohy a skrz stěny. Vozíky dokáží včas snížit rychlost a systém lze dobře aplikovat v různých podmínkách skladů. Součástí případové studie je zajímavé téma eliminace falešných poplachů v reálném provozu, například při průjezdu vozíků v blízkosti prostorů s bezpečným stavebním oddělením.