uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Lukáš Vavříčka, Linde Material Handling

Poradce pro bezpečný provoz a manipulaci

Lukáš Vavříčka, Linde Material Handling

Poradce pro bezpečný provoz a manipulaci

Lukáš Vavřička, DiS. působí v roli Poradce pro bezpečný provoz a manipulaci ve společnosti Linde Material Handling Česká republika. Jeho cílem je naplňování cílů projektu „Vize 0“ Linde Material Handling, tedy pomáhat provozovatelům skladů a manipulační techniky při snižování počtu nehod a úrazů ve výrobě a při skladování až na cílovou nulu.

Lukáš Vavřička se bezpečnosti provozu věnuje po celou svou profesní kariéru. Studoval na Univerzitě Hradec Králové, Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii v Chotěboři zakončil absolutoriem v oboru Řízení bezpečnosti práce. Poté pracoval jako technik BOZP a PO ve společnosti Eport Group, následně ve společnosti Automotive Lighting, s.r.o. Jihlava jako technik BOZP a pilířový vedoucí Safety v rámci systému WCM. Je nositelem celé řady certifikátů a osvědčení, mj. odborné způsobilosti v BOZP a PO, dále interní auditor systémů dle ISO 45001, 14001 a 50001.

Ve svém volném čase se aktivně věnuje sportu, hlavně fotbalu, cyklistice a tenisu, působí také jako asistent trenéra „A“ týmu fotbalového klubu.

Aktivní systém ochrany před kolizemi mezi vozíky a obsluhou skladu-Linde Safety Guard

15:40 – 15:55
Inovace z Prahy