uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

RFID sleduje materiál, aktíva aj správnu nakládku

13. 5. 2021
15:55 – 16:10
Inovácia z Bratislavy

RFID sleduje materiál, aktíva aj správnu nakládku

RFID umožňuje automaticky identifikovať väčšie množstvo položiek počas milisekúnd a odbúrať tak potrebu akéhokoľvek manuálneho skenovania. Pomocou RFID brán alebo vysokozdvižných vozíkov s RFID možno sledovať nielen výrobky alebo materiál, ale aj aktíva spoločnosti, ako sú palety, plastové prepravky, kovové regály a iné vratné prepravné obaly. „Môžete tiež kontrolovať naloženie zásielky do kamiónu a eliminovať nesprávne dodávky, ktoré spôsobujú dodatočné finančné alebo časové náklady,“ vysvetľuje prednášajúci Marián Osuch, ktorý viac ako desať rokov pracuje v spoločnosti Marpex, aktuálne ako konateľ zodpovedný za obchod a marketing.