uvádí...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Marián Osúch, Marpex

Konateľ

Marián Osúch, Marpex

Konateľ

V spoločnosti Marpex pracuje viac ako 10 rokov, v súčasnosti ako jeden z konateľov zodpovedný za obchod a marketing.

RFID sleduje materiál, aktíva aj správnu nakládku

15:55 – 16:10
Inovácia z Bratislavy